അടുത്ത ലോകയുവജനസംഗമം പനാമയില്‍ തന്നെ…

അടുത്ത ലോകയുവജനസംഗമം പനാമയില്‍ തന്നെ…

ക്രാക്കോവ്: അടുത്ത ലോകയുവജനസംഗമം പനാമയിലായിരിക്കുമെന്ന് ഫ്രാന്‍സിസ് മാര്‍പാപ്പ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ലോകത്തിന്റെ നാനാദിക്കുകളില്‍ നിന്നും എത്തിച്ചേര്‍ന്ന യുവജനങ്ങള്‍ക്ക് നന്ദിപറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഔദ്യോഗികമായി ഈ വര്‍ഷത്തെ ലോകയുവജനസംഗമത്തിന് സമാപനം കുറിച്ച വേളയിലാണ് അടുത്ത സംഗമത്തിന്റെ സ്ഥലം പാപ്പ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 2019 ല്‍ ആയിരിക്കും അടുത്ത ലോകയുവജനസംഗമം.

പനാമയിലായിരിക്കും അടുത്ത സംഗമമെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പു തന്നെ പ്രചരണമുണ്ടായിരുന്നു. ചില ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങള്‍ അത് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആ പത്രങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയവയലും ശനിയാഴ്ച തന്നെ പനാമയായിരിക്കും അടുത്ത ലോകയുവജനസംഗമത്തിന്റെ വേദിയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

You must be logged in to post a comment Login