അമേരിക്കയിലെ പള്ളിയാക്രമണങ്ങള്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കുന്നു!

ഇന്ത്യയിലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും നടക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യന്‍ പള്ളിയാക്രമണങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്ന മാധ്യമങ്ങളും ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരും സര്‍ക്കാരും അമേരിക്കയില്‍ നടക്കുന്ന പള്ളിയാക്രമണങ്ങളെ കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപണം.

ഐഎഎന്‍എസ് നടത്തിയ സര്‍വേ പ്രകാരം ക്രിസ്മസിന് മുമ്പുള്ള ഒരു മാസം മാത്രം അമേരിക്കയില്‍ നടന്നത് 45 പള്ളിയാക്രമണങ്ങളാണ്. എന്നാല്‍ അവയില്‍ അഞ്ചെണ്ണം മാത്രമാണ് പ്രധാന മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.

‘ക്രിസ്ത്യന്‍ ദേവാലയങ്ങള്‍ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങള്‍ അമേരിക്കന്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, എന്നാല്‍ ഇസ്ലാം പള്ളികള്‍ക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങള്‍ അതിപ്രാധ്യാന്യത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.’ കാത്തലിക് ലീഗ് ഫോര്‍ റിലിജിയസ് ആന്‍ഡ് സിവില്‍ റൈറ്റ്‌സ് പ്രസിഡന്റ് വില്യം ഡണ്‍ഹ്യൂ ആരോപിച്ചു.

You must be logged in to post a comment Login