ആപ്പിള്‍ സിഇഒ ടിം കുക്ക് മാര്‍പാപ്പയെ സന്ദര്‍ശിച്ചു

വത്തിക്കാന്‍: ആപ്പിള്‍ സിഇഒ ടിം കുക്ക് ഫ്രാന്‍സിസ് മാര്‍പാപ്പയെ ഇന്നലെ സന്ദര്‍ശിച്ചു. ഇരുവരും ഏതെല്ലാം വിഷയങ്ങള്‍ സംസാരിച്ചു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത് അറിവായിട്ടില്ല. ഇന്നലെ വത്തിക്കാന്‍ സമയം രാവിലെ 11.30 ഓടുകൂടിയായിരുന്നു ഇരുവരും കണ്ടുമുട്ടിയത്. പരസ്പരം സമ്മാനങ്ങള്‍ കൈമാറുന്ന ചിത്രം മാത്രമാണ് പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഗൂഗിള്‍ മേധാവി എറികും മാര്‍പാപ്പയെ സന്ദര്‍ശിച്ചിരുന്നു.

You must be logged in to post a comment Login