ആഫ്രിക്കന്‍ യൂണിയന്‍ ഉച്ചകോടിയുടെ വിജയത്തിനായി നൊവേന

ആഫ്രിക്കന്‍ യൂണിയന്‍ ഉച്ചകോടിയുടെ വിജയത്തിനായി നൊവേന

എത്യോപ്യ: ആഫ്രിക്കന്‍ യൂണിയന്റെ ഉച്ചകോടിയുടെ വിജയത്തിനായുള്ള നൊവേന ആരംഭിച്ചു. മഹിളകളുടെ അവകാശങ്ങളില്‍ സവിശേഷ ശ്രദ്ധയുമായി മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ ആഫ്രിക്കന്‍ വത്സരം എന്നതാണ് ഉച്ചകോടിയുടെ പ്രമേയം.

റുവാണ്ടയിലെ, കിഗലിയില്‍ പത്തുമുതല്‍ പതിനെട്ടുവരെയാണ് ഉച്ചകോടി നടക്കുന്നത്. ആഫ്രിക്കയുടെ മുഖം നവീകരിക്കണമേ എന്നതാണ് നൊവേന പ്രാര്‍ത്ഥനകളുടെ പ്രധാന നിയോഗം.

You must be logged in to post a comment Login