ഒരാള്‍ക്ക് ഉപയോഗിച്ച കല്ലറ മറ്റൊരാള്‍ക്കും ഉപയോഗിക്കാമെന്ന്

ഒരാള്‍ക്ക് ഉപയോഗിച്ച കല്ലറ മറ്റൊരാള്‍ക്കും ഉപയോഗിക്കാമെന്ന്

ലണ്ടന്‍: ലണ്ടനിലെ സിറ്റി സെമിത്തേരിയില്‍ ഒരിക്കല്‍ ഉപയോഗിച്ച കല്ലറ മറ്റൊരാള്‍ക്കു വേണ്ടി വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് തീരുമാനമായി. സെമിത്തേരിയുടെ സ്ഥലഭൗര്‍ലഭ്യവും സെമിത്തേരിയുടെ വലുപ്പം കൂട്ടാനുള്ള സാധ്യതയില്ലായ്മയുമാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം എടുത്തതിന് പിന്നില്‍.

ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് പരാതികളില്ലാത്ത കല്ലറകള്‍ മാത്രമേ മറ്റൊരാള്‍ക്കായി ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ. എഴുപത്തിയഞ്ച് വര്‍ഷമെങ്കിലും പഴക്കമുള്ള കല്ലറകളും ആറുമാസത്തിന് മുമ്പ് നോട്ടീസ് പതിച്ച് പരാതികള്‍ ഇല്ലാത്ത കല്ലറകളും മാത്രമേ ഇത്തരമൊരാവശ്യത്തിനായി എടുക്കുകയുള്ളൂ.

You must be logged in to post a comment Login