കത്തോലിക്കാപ്പള്ളികളിലും കുരിശുനീക്കം ആരംഭിച്ചു

കത്തോലിക്കാപ്പള്ളികളിലും കുരിശുനീക്കം ആരംഭിച്ചു

സേചിയാങ്: ചൈനയില്‍ കത്തോലിക്കാപ്പള്ളികളുടെയും കുരിശു നീക്കം ചെയ്യല്‍ ആരംഭിച്ചു. ആദ്യമായാണ് കത്തോലിക്കാപ്പള്ളികളുടെ കുരിശു നീക്കം ചെയ്യുന്നത്. സിയുവാന്‍ഗുവാനിലെ പള്ളിയുടെ കുരിശാണ് ഇന്നലെ നീക്കം ചെയ്തത്.

ഇടവകയില്‍ ഇതോട് അനുബന്ധിച്ച് അടിയന്തിര മീറ്റിംങ് കൂടുകയും കുരിശുനീക്കം ചെയ്യലിനെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ നല്കുകയും ചെയ്തു. മതപരമായ സ്ഥിരത എല്ലാവര്‍ക്കും ആവശ്യമാണെന്ന് സേചിയാങ്ങിലെ റിലിജീയസ് അഫയേഴ്‌സ് ഡയറക്ടര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് കുരിശുനീക്ക്ം ആരംഭിച്ചത്. ഈ വര്‍ഷം തന്നെ 18 പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് പള്ളികളുടെ കുരിശു നീക്കം ചെയ്തി്ട്ടുണ്ട്.

You must be logged in to post a comment Login