കരുണയെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും മാര്‍പാപ്പ

കരുണയെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും മാര്‍പാപ്പ

OSSROM70019_LancioGrandeവത്തിക്കാന്‍ സിറ്റി: ദൈവത്തിന്റെ കരുണയ്‌ക്കെതിരെ വാതിലുകള്‍ അടച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന ഹൃദയകാഠിന്യത്തിനെതിരെ വീണ്ടും ഫ്രാന്‍സിസ് മാര്‍പാപ്പ. തന്റെ ശുശ്രൂഷകര്‍ കരുണയുള്ളവരായിരിക്കുവാനാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സാന്താമാര്‍ത്തയില്‍ സിനഡിന് മുമ്പായി സിനഡ് പിതാക്കന്മാരോടായി ദിവ്യബലിക്കിടയില്‍ വചനസന്ദേശം നല്കുകയായിരുന്നു മാര്‍പാപ്പ. എവിടെ ദൈവമുണ്ടോ അവിടെ കരുണയുണ്ട്. ബലിയല്ല കരുണയാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കരുണയുടെ ഈ വര്‍ഷത്തില്‍ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ മനസ്സിലാക്കാന്‍ സഹായിക്കണമേയെന്ന് നമുക്ക് പ്രാര്‍ത്ഥി്കകാം. എന്താണ് കരുണയുടെ അര്‍ത്ഥമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും. മാര്‍പാപ്പ ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു.

You must be logged in to post a comment Login