കുള്ളന്റെ കര്‍ത്താവ്

zacheus
മുമ്പേ ഓടിയ കുള്ളന്‍ മരച്ചില്ലയില്‍!
ഗുരുവിനെ കാണണം.
ഒന്നു കണ്ടാല്‍ മതി.
വിസ്മയം പൂണ്ടവന്‍ നോക്കി,
ഒഴുകുന്ന കൂട്ടത്തില്‍ തമ്പുരാന്‍.
മരച്ചുവട്ടില്‍ നാഥന്‍.
വിളി!
വിളികേട്ടതും,
മനം തെളിഞ്ഞതും,
മരമിറങ്ങിയതും മായയല്ല!
സത്യം.
ചുങ്കo പിരിച്ചവന്റെയുള്ളില്‍-
ശുന്യനാകനൊരുള്‍വിളി…
പാതി സ്വത്തിനി അന്യര്‍ക്ക്.
പിരിച്ചെടുത്തതിരട്ടിയായി-
തിരിച്ചടയ്ക്കുമെന്ന പ്രതിഞ്ജയും .
ഗുരുവിന് പുഞ്ചിരി.
സ്വര്‍ഗ്ഗം നോക്കിയിട്ടവന്‍ പറഞ്ഞു –
“ഹൃദയം ഭവനമല്ലോ….
അതിന്നു രക്ഷപെട്ടിരിക്കുന്നു”
നഷ്ട്ടങ്ങളുടെ രക്ഷ ..

 

ബിബിന്‍ ജോസ്‌.

You must be logged in to post a comment Login