ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ ലോകത്തിന്റെ ഉപ്പും പ്രകാശവുമായി തീരണം; ഫ്രാന്‍സിസ് പാപ്പ

ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ ലോകത്തിന്റെ ഉപ്പും പ്രകാശവുമായി തീരണം; ഫ്രാന്‍സിസ് പാപ്പ

വത്തിക്കാന്‍: സത്യക്രിസ്ത്യാനികളായി തന്നിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വെളിച്ചം തനിക്ക് മാത്രം വെളിച്ചം കാണുവാനായി ഉപയോഗിക്കാതെ മറ്റുള്ളവര്‍ക്കും പകര്‍ന്നു കൊടുത്ത് അവരുടെ ജീവിത്തിന്റെ രുചി കൂട്ടുന്നവരാകണമെന്ന് ഫ്രാന്‍സിസ് പാപ്പ വിശ്വാസികളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ ലോകത്തിന്റെ ഉപ്പും പ്രകാശവുമായി തീരണം, മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രുചി കൂട്ടുന്നവരും അവരുടെ ജീവിതം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവരുമാകണം.  സാന്താ മാര്‍ത്തയില്‍ എത്തിച്ചേര്‍ന്ന വിശ്വാസികളോടായി ഫ്രാന്‍സിസ് പാപ്പ പറഞ്ഞു.

മറ്റുളളവരുടെ ജീവിതത്തില്‍ പ്രകാശം പരത്തുവരാകണമെങ്കില്‍ നാം സ്വയം നമ്മെത്തന്നെ അവര്‍ക്കായി വിട്ടുകൊടുക്കണം, പാപ്പ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ജീവിതത്തിലെ വെളിച്ചം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കുന്നതിന് പ്രാര്‍ത്ഥനയാകുന്ന ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ച് ജീവിതമെന്നും റീച്ചാര്‍ജ്ജ് ചെയ്യണം. ദാനശീലത്തിലൂടെയും ജീവിതത്തിലെ ഉപ്പും വെളിച്ചവും കെട്ടു പോകാതെ സൂക്ഷിക്കാനാവുമെന്നും പാപ്പ പറഞ്ഞു.

You must be logged in to post a comment Login