ഗോത്രഭാഷകളില്‍ ബൈബിള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി ഫിയാത്ത് മിഷന്‍

ഗോത്രഭാഷകളില്‍ ബൈബിള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി ഫിയാത്ത് മിഷന്‍

ഒഡീഷ: ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ ബൈബിള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഫിയാത്ത് മിഷന്‍ അടുത്ത ക്രിസ്തുമസ് സീസണില്‍ ആഫ്രിക്കയിലും ഇന്ത്യയിലുമായി 20 ലക്ഷത്തോളം ബൈബിള്‍ അച്ചടിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഇതു വരെയും ബൈബിള്‍ അച്ചടിക്കപ്പെടാത്ത ഗോത്രഭാഷകളിലായിരിക്കും ഇവര്‍ ബൈബിള്‍ പുറത്തിറക്കുക. ഇതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളും ഫിയാത്ത് മിഷന്‍ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

ക്രിസ്തുവിനെ ഇനിയും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവരുടെയിടയിലേക്ക് സുവിശേഷമെത്തിക്കുക എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ ദൗത്യമെന്ന് ഫിയാത്ത് മിഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പറഞ്ഞു. അടുത്ത വര്‍ഷത്തെ തങ്ങളുടെ ക്രിസ്തുമസ് സമ്മാനമായിരിക്കും ഇതെന്നും വിശ്വാസികളുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനയും പിന്തുണയും തങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകണമെന്നും ഇവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

You must be logged in to post a comment Login