തിരുനാള്‍ നേര്‍ച്ച വൃക്കരോഗികളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക്‌!

തിരുനാള്‍ നേര്‍ച്ച വൃക്കരോഗികളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക്‌!

giftതൃശൂര്‍: ഇത്തവണ തിരുഹൃദയ ലത്തീന്‍ പള്ളിയിലെ വിശുദ്ധ അന്തോനീസിന്റെ തിരുനാള്‍ ആഘോഷം കാരുണ്യം വിതറി കൊണ്ടാണ് സമാപിച്ചത്. വിശുദ്ധ അന്തോനിസിന് നേര്‍ച്ചകാഴ്ചകളായി വിശ്വാസികള്‍ സമര്‍പ്പിച്ച തുക സൗജന്യഡയാലിസിസിന് നല്കിക്കൊണ്ടാണ് തിരുഹൃദയ പള്ളി ഹൃദയപൂര്‍വ്വം പെരുമാറിയത്. മൂന്ന് ആശുപത്രികള്‍ക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം വീതം ആറു ലക്ഷം രൂപയാണ് വിതരണം ചെയ്തത്.

You must be logged in to post a comment Login