ദിവ്യകാരുണ്യത്തോടുള്ള സ്‌നേഹം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ ദിവ്യകാരുണ്യകോണ്‍ഗ്രസ് ഇടയാവട്ടെ

You must be logged in to post a comment Login