പാപ്പക്കു മുന്‍പില്‍ പാടാനാകാത്തതില്‍ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് സ്പാനിഷ് ഗായകന്‍

പാപ്പക്കു മുന്‍പില്‍ പാടാനാകാത്തതില്‍ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് സ്പാനിഷ് ഗായകന്‍

ഒരുപാട് വേദികളില്‍ പാടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, അതുപോലെയല്ലല്ലോ ഫ്രാന്‍സിസ് പാപ്പയുടെ മുന്നില്‍ പാടുന്നത്. ഫ്രാന്‍സിസ് പാപ്പയുടെ മുന്നില്‍ പാടാനാകാത്തതിന് സ്പാനിഷ് ഗായകനായ പ്ലാസിഡോ ഡൊമിങ്കോ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോള്‍ ആ നിരാശയത്രയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വരത്തിലുമുണ്ടായിരുന്നു. വത്തിക്കാനിലെത്തി ഫ്രാന്‍സിസ് പാപ്പയുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയ ശേഷമായിരുന്നു ഏറെക്കാലമായി മറച്ചുവെച്ച ആഗ്രഹം അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

‘പോള്‍ ആറാമന്‍ പാപ്പയുടെ മുന്നിലും ജോണ്‍ പോള്‍ രണ്ടാമന്‍ മാര്‍പാപ്പയുടെ മുന്നിലുമെല്ലാം പാടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എന്റെ മാതൃഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഫ്രാന്‍സിസ് പാപ്പയുടെ മുന്നിലും പാടണമെന്നത് വലിയ ആഗ്രഹമാണ്’, പ്ലാസിഡോ ഡൊമിങ്കോ പറഞ്ഞു.

You must be logged in to post a comment Login