പാപ്പയെ കാണാന്‍ പനാമയില്‍ നിന്ന് ഒരു പറ്റം യുവാക്കള്‍ വത്തിക്കാനില്‍

പാപ്പയെ കാണാന്‍ പനാമയില്‍ നിന്ന് ഒരു പറ്റം യുവാക്കള്‍ വത്തിക്കാനില്‍

വത്തിക്കാന്‍ സിറ്റി: 2016 ലെ ലോക യുവജന സംഘമത്തിന്റെ കൊട്ടിക്കലാശങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ വത്തിക്കാന്‍ മുറ്റത്ത് വീണ്ടുമൊരു യുവസംഘമം നടന്നു. 2019ലെ യുവജനസംഘമം നടക്കുന്ന പനാമയില്‍ നിന്നുമുള്ള യുവതീയുവാക്കളായിരുന്നു വത്തിക്കാനിലെ സംഘമത്തിന് പിന്നില്‍.

പനാമയില്‍ നിന്ന് പരസ്പരം അറിയാത്ത ഒരുപറ്റം യുവതീയുവാക്കളാണ് പാപ്പയെ കാണുവാനായി വത്തിക്കാനില്‍ എത്തിയത്. അവര്‍ ദൈവനാമത്തില്‍ ആടിയും പാടിയും ഒന്നായി.

പാപ്പയെ കാണുകയും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയില്‍ യാത്ര പറയുകയും ചെയ്ത അവര്‍ മടങ്ങിയത്, വീണ്ടും 2019ല്‍ പനാമയില്‍ നടത്തുന്ന യുവജന സംഗമത്തില്‍ വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്‌.

You must be logged in to post a comment Login