പാപ്പായ്ക്ക് കുരിശ്, റൗളിന് മാതാവ്!

പാപ്പായ്ക്ക് കുരിശ്, റൗളിന് മാതാവ്!

El Cobre010ചരിത്രമായി മാറുന്ന ഫ്രാന്‍സിസ് പാപ്പയുടെ ക്യൂബന്‍ സന്ദര്‍ശന വേള ഹൃദ്യമായ സൗഹൃദത്തിന്റെ വേദിയാകുന്നു. പാപ്പായും ക്യൂബന്‍ പ്രസിഡന്റ് റൗള്‍ കാസ്‌ട്രോയും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ശേഷം പരസ്പരം ഉപഹാരങ്ങള്‍ കൈമാറി.

റൗള്‍ കാസ്‌ട്രോ പാപ്പായ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചത് മരത്തിന്റെ തുഴക്കോലില്‍ തീര്‍ത്ത ഒരു ക്രൂശിതരൂപമാണ്. ക്യൂബന്‍ പ്രസിഡന്റിനുള്ള പാപ്പായുടെ സമ്മാനമാകട്ടെ ക്യൂബയുടെ മധ്യസ്ഥയായ എല്‍ കോബ്രിലെ പരിശുദ്ധ മാതാവിന്റെ മൊസായിക് ശില്പവും.

You must be logged in to post a comment Login