പുടിന്റെ പങ്കാളിത്തം ക്രൈസ്തവര്‍ക്ക് പ്രതീക്ഷ നല്കുന്നു

പുടിന്റെ പങ്കാളിത്തം ക്രൈസ്തവര്‍ക്ക് പ്രതീക്ഷ നല്കുന്നു

Archbishop-Jean-Clement-Jeanbartഅലെപ്പോ: രാജ്യത്തെ ക്രൈസ്തവര്‍ക്ക് പുടിന്റെ ഇടപെടല്‍ പ്രതീക്ഷ നല്കുന്നതായി അലെപ്പോ ആര്‍ച്ച് ബിഷപ് ജീന്‍ ക്ലെമന്റ്. സ്വിസ് ടെലിവിഷനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കഴിഞ്ഞ മാസം അവസാനം റഷ്യന്‍ മിലിട്ടറി ഐഎസ് ഐഎസിനെതിരായി അധിനിവേശം നടത്തിയിരുന്നു. സിറിയയിലെ ക്രൈസ്തവരുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന് പുതുജ്വാല നല്കാന്‍ റഷ്യയുടെ ഇടപെടലിന് സാധിക്കുന്നുവെന്ന് ക്രൈസ്തവര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു.

You must be logged in to post a comment Login