പോപ്പ് ഫ്രാന്‍സിസ് വില്ലേജിലെ വിശേഷങ്ങള്‍

പോപ്പ് ഫ്രാന്‍സിസ് വില്ലേജിലെ വിശേഷങ്ങള്‍

Philippines Pope Asiaമാനില: 2013 ലെ ചുഴലിക്കൊടുങ്കാറ്റില്‍ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട ഫിലിപ്പൈന്‍സുകാര്‍ക്ക് ആശ്വാസവുമായി കാരിത്താസ് ഫിലിപ്പൈന്‍സ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഗ്രാമത്തിന്റെ പേരാണ് പോപ്പ് ഫ്രാന്‍സിസ് വില്ലേജ്. താല്‍ക്കാലിക ഷെഡുകളിലായി കഴിയുന്ന 550 കുടുംബങ്ങളെയാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് മാറ്റിത്താമസിപ്പിക്കുന്നത്.

ഈ ഗ്രാമത്തില്‍ വീട് മാത്രമല്ല ആളുകള്‍ക്ക് വരുമാനമുണ്ടാക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഓര്‍ഗാനിക് ഫാമുമുണ്ടാകും. കൂടാതെ ഡേ കെയര്‍ സെന്റര്‍,സ്‌കൂള്‍, ചാപ്പല്‍ എന്നിവയും.2014 ലെ കൊടുങ്കാറ്റില്‍ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍ക്കായി 3,117 വീടുകള്‍ കാരിത്താസ് ഫിലിപ്പൈന്‍സ് നിര്‍മ്മിച്ചിരുന്നു.2013 നവംബറില്‍ ഉണ്ടായ ചുഴലിക്കൊടുങ്കാറ്റില്‍ ഏഴായിരത്തോളം പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.

You must be logged in to post a comment Login