ഫാ. ലിയോന്‍ ക്രൂസ്; കരുണയുടെ മിഷനറി

ഫാ. ലിയോന്‍ ക്രൂസ്; കരുണയുടെ മിഷനറി

മുംബൈ: ഫ്രാന്‍സിസ് മാര്‍പാപ്പ നിയോഗിച്ച ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് കരുണയുടെ മിഷനറിയായി യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് ഫാ. ലിയോന്‍ ക്രൂസ്. ലോകമെങ്ങും കരുണയുടെ മിഷനറി ആയി ഫ്രാന്‍സിസ് മാര്‍പാപ്പ നിയോഗിച്ച ആയിരം വൈദികരില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള ഏക സലേഷ്യന്‍ വൈദികനാണ് ലിയോന്‍ ക്രൂസ്. പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിന് മാത്രം നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന പാപങ്ങളുടെ മോചനം പോലും ക്ഷമിക്കാന്‍ ഈ വൈദികര്‍ക്ക് അധികാരമുണ്ട്. തങ്ങളുടെ രൂപതയിലാണ് ഇവര്‍ സേവനം ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിലും ഇതര മെത്രാന്മാര്‍ ക്ഷണിച്ചാല്‍ അവിടെയും അനുരഞ്ജനത്തിന്റെ സന്ദേശവുമായി ഇവരെത്തിച്ചേരും. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് ഫാ. ലിയോന്‍ പറയുന്നു.

You must be logged in to post a comment Login