ബാംഗ്ലൂരില്‍ ക്രിസ്തുമസ് ഹരിതമയമായി

ബാംഗ്ലൂരില്‍: ബാംഗ്ലൂരില്‍ ഇത്തവണത്തെ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷങ്ങള്‍ ഹരിതമയമായിരുന്നു. ‘മാലിന്യമുക്തമായ പ്രകൃതി’ എന്ന ആശയത്തിലൂന്നി ബാഗ്ലൂര്‍ അതിരൂപതയാണ് ഇതിനു നേതൃത്വം നല്‍കിയത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ‘മാലിന്യമുക്ത പ്രകൃതി’, ‘ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുക’, ‘പ്രകൃതിയെ പരിപാലിക്കുക’ തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളെഴുതിയ പോസ്റ്റര്‍ നഗരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും സ്ഥാപിച്ചു. ബാംഗ്ലൂര്‍ ആര്‍ച്ച്ബിഷപ്പ് ബെര്‍ണാര്‍ഡ് മോറസ് ആണ് ഇതിനു നേതൃത്വം നല്‍കിയത്. ഭാവിയിലും ഇത്തരം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടരുമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

You must be logged in to post a comment Login