ബൈബിള്‍ വായിക്കാം ഇനി ഇമോജിയിലും

ബൈബിള്‍ വായിക്കാം ഇനി  ഇമോജിയിലും

ന്യൂഡല്‍ഹി: ആപ്പിളിന്റെ ഐ ബുക്ക് സ്റ്റോറില്‍ പുതിയ ഭാഷയിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ബൈളിന്റെ പുതിയ പതിപ്പിറങ്ങി. ബൈബിള്‍ ഇമോജി: സ്‌ക്രിപ്ച്ചര്‍ 4 മില്ലെനിയല്‍സ് എന്നാണ് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ബൈബിളിന്റെ പേര്.

സണ്‍ഗ്ലാസസ്സ് ഗൈ എന്ന തൂലികാ നാമത്തില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന, എന്നാല്‍പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ 66 പുസ്തകങ്ങളും പുതിയ നിയമത്തിലെ പുസ്തകങ്ങളും ഇമോജിയിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത്. നവമാധ്യമങ്ങളില്‍ ആശയവിനിമയത്തില്‍ തങ്ങളുടെ വികാരങ്ങള്‍ക്കൂടി ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കുവാന്‍ ചേര്‍ക്കുന്നവയാണ് ഇമോഷന്‍സ് അഥവാ ഇമോജി.

പുതുതലമുറയില്‍ ബൈളിനെ കൂടുതല്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുകയെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പരിഭാഷ നടത്തിയത്. $2.99ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ബൈബിള്‍ ലഭ്യമാണ്.

You must be logged in to post a comment Login