മസ്തിഷ്‌ക്കമരണവും അവയവദാനവും.- ജര്‍മ്മനിയിലെ സഭ ഡോക്യുമെന്റ് പുറത്തിറക്കി

മസ്തിഷ്‌ക്കമരണവും അവയവദാനവും.- ജര്‍മ്മനിയിലെ സഭ ഡോക്യുമെന്റ് പുറത്തിറക്കി

downloadമസ്തിഷ്‌ക്കമരണവും അവയവദാനവും സംബന്്ധിച്ച് നിരവധിയായ സംശയങ്ങള്‍ വിശ്വാസികള്‍ക്കിടയില്‍ നിലനില്‌ക്കെ അവ ദൂരികരിക്കുന്നതിനായി ജര്‍മ്മന്‍ ബിഷപ്‌സ് കോണ്‍ഫ്രന്‍സ് പുതിയൊരു ഡോക്യുമെന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. 30 പേജുള്ള ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ശീര്‍ഷകം ബ്രെയ്ന്‍ ഡെത്ത് ആന്റ് ഓര്‍ഗന്‍ ഡൊണേഷന്‍ എന്നാണ്.

You must be logged in to post a comment Login