മാലാഖയുടെ നിഴല്‍

മാലാഖയുടെ നിഴല്‍

gathഏറ്റവും ശക്തവും ഗാഢവുമായ സൗഹൃദങ്ങള്‍ പലപ്പോഴും നിശബ്ദമാണ്, അനാര്‍ഭാഢവുമാണ്… അതിന്റെ ഭംഗി നാം അറിയുന്നത് ഗത്സെമനിക്കു സമാനമായ ഒരു പൂന്തോപ്പില്‍ രക്തം വിയര്‍ക്കുമ്പോഴാണ്. നിഴല്‍വൃക്ഷം പോലെ മേല്‍ക്കൂര ചമച്ചു വളരുന്ന അദൃശ്യ സാന്നിധ്യം പോലെ… മാലാഖയുടെ നിഴല്‍ എന്ന് ആലങ്കാരിക ഭാഷ…

 

 

അഭിലാഷ് ഫ്രേസര്‍

You must be logged in to post a comment Login