ലോകം യുദ്ധത്തിന്റെ പുറകെ ആണെങ്കില്‍ ആഘോഷങ്ങള്‍ വ്യര്‍ത്ഥം

ജെറുസലേം: സമ്മാനങ്ങള്‍ കൊണ്ടും ലൈറ്റ് കൊണ്ടും അതിശയകരമായ ആഘോഷങ്ങള്‍ ഒരുക്കി ലോകം മുഴുവന്‍ ക്രിസ്മസിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുമ്പോഴും ലോകം യുദ്ധത്തിന്റെ പുറകെയാണെങ്കില്‍ ഇതെല്ലാം വെറുതെയാണെന്ന് ജറുസലേം ലാറ്റിന്‍ പാത്രിയാര്‍ക്ക ഫൗദ് താല്‍. പാത്രിയാര്‍ക്കയുടെ ഔദ്യോഗികമായ മാധ്യമകേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്നുള്ള ക്രിസ്മസ് സന്ദേശത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

അക്രമങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിക്കുക, വ്യാജമായ പ്രചാരണങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിക്കുക. അന്താരാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങളെ ആദരിക്കുക. സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുക..അവരുടെ താല്പര്യങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുക.. പാത്രിയാര്‍ക്ക അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു. ഭീകരവാദത്തിന്റെ വേരുകള്‍ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് നശിപ്പിക്കണമെന്നും ദാരിദ്ര്യത്തെയും അനീതിയെയും തോല്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

You must be logged in to post a comment Login