ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മുസ്ലീം രാജ്യത്തില്‍ ഒരാഴ്ചയില്‍ ഇരുപത് വൈദികാഭിഷേകങ്ങള്‍

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മുസ്ലീം രാജ്യത്തില്‍ ഒരാഴ്ചയില്‍ ഇരുപത് വൈദികാഭിഷേകങ്ങള്‍

ജക്കാര്‍ത്ത: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുസ്ലീം രാജ്യമായ ഇന്തോനേഷ്യയില്‍ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ നടന്നത് ഇരുപത് വൈദികാഭിഷേകങ്ങള്‍.

ഇന്തോനേഷ്യയില്‍ 85 ശതമാനത്തോളം ആളുകളും മുസ്ലീം വിശ്വാസികളാണ്. എന്നാല്‍ അടുത്തയിടെ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂചനകള്‍ ഇന്തോനേഷ്യയില്‍ ക്രൈസ്തവവിശ്വാസം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നതായിട്ടാണ്. വിശ്വാസികളുടെയും വൈദികരുടെയും എണ്ണത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ വലിയ പുരോഗതിയാണ് കണ്ടുവരുന്നത്.

You must be logged in to post a comment Login