ലോകത്ത് ആദ്യമായി പുകവലി നിരോധിച്ച മാര്‍പാപ്പ

ലോകത്ത് ആദ്യമായി പുകവലി നിരോധിച്ച മാര്‍പാപ്പ

പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ യൂറോപ്യന്മാരാണ് ലോകമെങ്ങും പുകയില പ്രചരിപ്പിച്ചത്. അതോടെ ആളുകള്‍ പള്ളിക്കുള്ളിലും പുക വലിച്ചു തുടങ്ങി. ചിലര്‍ക്ക് പുക വലിക്കാന്‍ ഇഷ്ടമായതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ചിലര്‍ക്ക് പുകവലിയുടെ മണം തന്നെ ഇഷ്ടമില്ലാതായി. ഇത് പള്ളിക്കുള്ളില്‍ വലിയപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമായി.

ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പോപ്പ് ഉര്‍ബന്‍ ഏഴാമന്‍ പുകവലി നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവിറക്കിയത്. പുക വലിച്ചാല്‍ സഭയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കും എന്നതായിരുന്നു ശിക്ഷ.

1590 സെപ്തംബര്‍ 15 നാണ് അദ്ദേഹം പാപ്പയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍ 12 ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം മരണമടഞ്ഞു. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ കാലം മാത്രം പാപ്പ പദവിയിലിരുന്ന വ്യക്തി കൂടിയായി അങ്ങനെ പോപ്പ് ഉര്‍ബന്‍ ഏഴാമന്‍.

ബിജു

You must be logged in to post a comment Login