വത്തിക്കാനില്‍ മദര്‍ തേരേസയുടെ സ്റ്റാംപ് ഒരുങ്ങുന്നു

വത്തിക്കാനില്‍ മദര്‍ തേരേസയുടെ സ്റ്റാംപ് ഒരുങ്ങുന്നു

സെപ്തംബര്‍ 4 ന് വിശുദ്ധപദത്തിലേക്ക് ഉയര്‍ത്തപ്പെടുന്ന മദര്‍ തെരേസയുടെ ബഹുമാനാര്‍ത്ഥം വത്തിക്കാന്‍ സ്റ്റാംപ് പുറത്തിറക്കുന്നു. സെപ്തംബര്‍ 2 ന് ഫ്രാന്‍സ്സിസ് പാപ്പാ സ്റ്റാംപ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രകാശനം ചെയ്യും.

95 സെന്റ് സ്റ്റാംപിലാണ് മദറിന്റെ ചിത്രം പതിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിറ ചിരിയുമായി മിഷണറിസ് ഓഫ് ചാരിറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസ്ത്രത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്ന മദറിന്റെ ചിത്രവും ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ കരം പിടിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന മറ്റൊരു പൂര്‍ണകായ ചിത്രവുമാണ് സ്റ്റാംപില്‍ പതിച്ചിരിക്കുന്നത്.

10 സ്റ്റാംപുകള്‍ വീതമുള്ള 1,50,000 ഷീറ്റുകളാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

You must be logged in to post a comment Login