വത്തിക്കാന് പുതിയ നാണയങ്ങള്‍

വത്തിക്കാന് പുതിയ നാണയങ്ങള്‍

വത്തിക്കാന്‍: പുതിയ വത്തിക്കാന്‍ നാണയങ്ങള്‍ ഉടന്‍ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് വത്തിക്കാന്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു. 8 യൂറോകളാണ് പുറത്തിറക്കുന്നത്. ഇതില്‍ ഫ്രാന്‍സിസ് പാപ്പയുടെ ചിത്രവും ആലേഖനം ചെയ്യും. 20 യൂറോയുടെയും 50 യൂറോയുടെയും നാണയങ്ങളില്‍ കരുണയുടെ വര്‍ഷത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങളും ഇടം നേടും.

വെള്ളി നാണയങ്ങളുടെ ഒരു വശത്ത് യുവാവിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന ഫ്രാന്‍സിസ് പാപ്പയുടെ ചിത്രമാണ് പതിപ്പിക്കുന്നതെങ്കില്‍ മറുവശത്ത് ധൂര്‍ത്തപുത്രന്റെ ഉപമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രമാണ് ആലേഖനം ചെയ്യുക. സ്വര്‍ണ്ണനാണയങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഫ്രാന്‍സിസ് പാപ്പ വിശുദ്ധ വാതില്‍ തുറക്കുന്ന ചിത്രവും മറുവശത്ത് കരുണയുടെ ജൂബിലിവര്‍ഷത്തിന്റ ലോഗോയുമായിരിക്കും ആലേഖനം ചെയ്യുക.

You must be logged in to post a comment Login