വിവേചനവരത്തിനായി ഒരു പ്രത്യേക മധ്യസ്ഥനുണ്ടോ ?

വിവേചനവരത്തിനായി ഒരു പ്രത്യേക  മധ്യസ്ഥനുണ്ടോ ?

എല്ലാ കാര്യങ്ങള്‍ക്കും പ്രത്യേകം മധ്യസ്ഥരുണ്ട് കത്തോലിക്കാ സഭയില്‍. പക്ഷേ വിവേചനവരത്തിനായി ഒരു മധ്യസ്ഥന്‍ കത്തോലിക്കാസഭ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും അക്കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പരാമര്‍ശിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വിശുദ്ധന്‍ ഇഗ്നേഷ്യസ് ലൊയോളയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പിരിച്വല്‍ എക്‌സൈര്‍സൈസ് എന്ന കൃതി കൃത്യമായ തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കാന്‍ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ളതാണ്.

ബി

You must be logged in to post a comment Login