സാത്താനോടുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥനയോടെ സര്‍ക്കാര്‍ സമ്മേളനം

സാത്താനോടുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥനയോടെ സര്‍ക്കാര്‍ സമ്മേളനം

അലാസ്‌ക്ക: അലാസ്‌ക്കയിലെ ലോക്കല്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് മീറ്റിംങിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് സാത്താനോടുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥനയോടെ. എന്നാല്‍ ഇത്തരമൊരു പ്രാര്‍ത്ഥന നടത്തിയത് പൊളിറ്റിക്കല്‍ സ്റ്റണ്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്നാണ് ചിലരുടെ അഭിപ്രായം. എല്ലാ സമ്മേളനങ്ങളിലും നിന്നും പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍ ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണത്രെ ഇത്തരമൊരു പ്രാര്‍ത്ഥന സംഘടിപ്പിച്ചത്.

You must be logged in to post a comment Login