സിംഗപ്പൂരില്‍ 1000 ത്തോളമാളുകള്‍ കത്തോലിക്കാ സഭയിലേക്ക്….

സിംഗപ്പൂരില്‍ 1000 ത്തോളമാളുകള്‍ കത്തോലിക്കാ സഭയിലേക്ക്….

സിംഗപ്പൂര്‍: ഈ വര്‍ഷത്തെ ഈസ്റ്ററിനോടനുബന്ധിച്ച് സിംഗപ്പൂരില്‍ ആയിരത്തോളമാളുകള്‍ കത്തോലിക്കാ സഭയിലേക്കെത്തുന്നു. മാമോദീസാ സ്വീകരിച്ച് സഭയിലെ അംഗങ്ങളാകാനുള്ള ആഗ്രഹം ഇവര്‍ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സിംഗപ്പൂര്‍ അതിരൂപതക്കു കീഴിലുള്ള കിങ്ങ് ചര്‍ച്ച് ഇടവകയില്‍ നടത്തിയ പ്രാരംഭഘട്ട പ്രാര്‍ത്ഥനയില്‍ ഇവര്‍ പങ്കെടുത്തു. ഇവര്‍ക്കു വേണ്ടി പ്രത്യേകം ക്ലാസുകളും ശില്‍പശാലകളും സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് രൂപതാവക്താക്കള്‍ അറിയിച്ചു.

You must be logged in to post a comment Login