സിറിയയില്‍ നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റക്കാര്‍ കുറവ്

സിറിയയില്‍ നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റക്കാര്‍ കുറവ്

2015091159crisi0pയുറോപ്പിലേക്കുളള കുടിയേറ്റക്കാരുടെ വര്‍ദ്ധനവായിരുന്നു അടുത്തനാളുകളിലെ പ്രധാനവാര്‍ത്തകളിലൊന്ന്. ഇതില്‍ സിറിയയില്‍ നിന്നുള്ളവരാണ് കൂടുതലാളുകളും എന്നായിരുന്നു വാര്‍ത്ത. പക്ഷേ പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ട് അനുസരിച്ച് കുടിയേറ്റത്തിന്റെ ആകെ കണക്ക് നോക്കുമ്പോള്‍ അഞ്ചിലൊരു സിറിയന്‍ മാത്രമേ യൂറോപ്പിലേക്ക് കുടിയേറുന്നുള്ളൂ.213,000 കുടിയേററക്കാരാണ് ഏപ്രില്‍, മെയ്, ജൂണ്‍ മാസങ്ങളിലായി യൂറോപ്പിലേക്ക് കുടിയേറിയത്. അവരില്‍ 44,000 മാത്രമേ സിറിയക്കാരുള്ളൂ.

You must be logged in to post a comment Login