21 കോപ്റ്റിക് ക്രൈസ്തവരുടെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന് ഒരു വര്‍ഷം

21 കോപ്റ്റിക് ക്രൈസ്തവരുടെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന് ഒരു വര്‍ഷം

സാമാലോട്: ജിഹാദികള്‍ കൊന്നൊടുക്കിയ 21 കോപ്റ്റിക് ക്രൈസ്തവരുടെ രക്തസാക്ഷിത്വദിനത്തിന് പ്രാര്‍ത്ഥനാപൂര്‍വ്വം തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ നടത്തുകയാണ് സാമാലോട് രൂപത. ഫെബ്രുവരി 16 ന് അനുസ്മരണ ബലി നടക്കും. മെത്രാന്മാരും വൈദികരും ചേര്‍ന്ന് അര്‍പ്പിക്കുന്ന ദിവ്യബലിയെതുടര്‍ന്ന് പ്രാര്‍ത്ഥനാസമ്മേളനവും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2015 ജനുവരിയിലാണ് ജിഹാദികള്‍ 21 കോപ്റ്റിക് ക്രൈസ്തവരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്.

അവരുടെ ശിരഛേദം നടത്തുന്ന തിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യം ഫെബ്രുവരി 15 ന് പുറത്തുവന്നു. കിരാതമായ ശിരച്ഛേദത്തിന്റെ നിമിഷത്തിലും രക്തസാക്ഷികള്‍ അവസാനമായി ഉച്ചരിച്ച വാക്കുകള്‍ കര്‍ത്താവായ ഈശോയേ ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയില്‍ ശരണപ്പെടുന്നു എന്നതായിരുന്നു.

You must be logged in to post a comment Login