വിവാഹമോചനം നിയമാനുസൃതമാക്കുന്നത് കുടുംബങ്ങളെ തകര്‍ക്കും; മുന്നറിയിപ്പുമായി ഫിലിപ്പൈന്‍സിലെ മെത്രാന്മാര്‍

വിവാഹമോചനം നിയമാനുസൃതമാക്കുന്നത് കുടുംബങ്ങളെ തകര്‍ക്കും; മുന്നറിയിപ്പുമായി ഫിലിപ്പൈന്‍സിലെ മെത്രാന്മാര്‍

മനില: വിവാഹമോചനം നിയമാനുസൃതമാക്കാനുള്ള ഫിലിപ്പൈന്‍സ് അധികാരികളുടെ തീരുമാനം കുടുംബബന്ധങ്ങളെ ശിഥിലമാക്കുമെന്ന് മെത്രാന്മാരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. ദമ്പതികളെയും കുടുംബങ്ങളെയും പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളെയും ഇത് തകര്‍ക്കും. കുടുംബബന്ധങ്ങളെ ഏതു കാരണത്തിന്റെ പേരിലും വളരെ നിസ്സാരമായി തകര്‍ക്കാനും ഈ നിയമം ദുരുപയോഗിക്കപ്പെടും. തകര്‍ച്ചയിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബന്ധങ്ങളെ രക്ഷിക്കാന്‍ സംവാദങ്ങളും ഇടയന്മാര്‍, സുഹൃത്തുക്കള്‍, കൗണ്‍സിലേഴ്‌സ് എന്നിവരുടെ ഇടപെടലുമാണ് അനിവാര്യം. ഇടയലേഖനത്തില്‍ ആര്‍ച്ച് ബിഷപ് വാലെസ് വ്യക്തമാക്കി.

കത്തോലിക്കാരാജ്യമായ ഫിലിപ്പൈന്‍സ് മാത്രമായിരുന്നു ഇതുവരെയും വിവാഹമോചനം നിയമാനുസൃതമാക്കാതെയുള്ള രാജ്യം. ഈ നിയമത്തെയും കീഴ് വഴക്കത്തെയുമാണ് പുതിയ നിയമപരിഷ്‌ക്കരണം മൂലം മറികടക്കുന്നത്.

 

You must be logged in to post a comment Login