തിരുവോസ്തിയില്‍ ഉത്ഥിതനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ രൂപം

തിരുവോസ്തിയില്‍ ഉത്ഥിതനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ രൂപം

കണ്ണൂര്‍: തിരുവോസ്തിയില്‍ ഉത്ഥിതനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ രൂപം കണ്ടതിന്റെ അത്ഭുതത്തിലും ആശ്ചര്യത്തിലും വിശ്വാസികള്‍. കാരക്കുണ്ട് ക്രിസ്തുരാജ ദേവാലയത്തിലാണ് ഈ അത്ഭുതം നടന്നത്. ആരാധനയുടെ സമയത്താണ് തിരുവോസ്തിയില്‍ ഉത്ഥിതനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ രൂപം വിശ്വാസികള്‍ കണ്ടത്.

കണ്ണൂര്‍ രൂപതയുടെ കീഴിലുള്ളതാണ് കാരക്കുണ്ട് ക്രിസ്തുരാജ ദേവാലയം. ഇതേസംബന്ധിച്ച് കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

You must be logged in to post a comment Login