സ്വവര്‍ഗ്ഗരതി വിട്ടുപേക്ഷിച്ചുപോന്നവരുടെ മോചനത്തിന്റെ കഥ

സ്വവര്‍ഗ്ഗരതി വിട്ടുപേക്ഷിച്ചുപോന്നവരുടെ മോചനത്തിന്റെ കഥ

സ്വവര്‍ഗ്ഗരതി സ്വഭാവികമായ പ്രതിഭാസമാണോ.. സഹജമായ വാസനയാണോ..പലതരം അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. അത്തരം പ്രവണതയുള്ളവര്‍ക്ക അതില്‍ നിന്ന് മോചനം സാധ്യമല്ല എന്ന മട്ടിലുള്ള പ്രചരണങ്ങളും ഉണ്ട്.

എന്നാല്‍ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാല്‍ അത്തരം കടുംകെട്ടുകളില്‍ നിന്നും മോചനം സാധ്യമാണ് എന്നാണ് യുകെയില്‍ നിന്നുള്ള ഈ ഡോക്യുമെന്ററി പറയുന്നത്. പതിനഞ്ച് പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും തങ്ങളുടെ സ്വവര്‍ഗ്ഗപ്രവണതയില്‍ നിന്ന് പുറത്തുവന്ന സാക്ഷ്യമാണ് ക്രിസ്ത്യന്‍ മിനിസ്ട്രി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ഡോക്യുമെന്ററി പറയുന്നത്. വോയ്‌സ് ഓഫ് ദ സൈലന്‍സഡ്. എക്‌സ്‌പേര്‍ട്‌സ്, എവിഡന്‍സസ് ആന്റ് ഐഡിയോളജിസ് എന്നാണ് പേര്.

നിരവധി ഭാഷകളില്‍ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ ഡിവിഡി ഓണ്‍ലൈനിലാണ് ആദ്യം റീലീസ് ചെയ്തത്. യൂറോപ്പിലും യുഎസിലുമുള്ള 15 സ്ത്രീപുരുഷന്മാര്‍ തങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങളും തങ്ങള്‍ എന്തുകൊണ്ട് സ്വവര്‍ഗ്ഗരതിയില്‍ നിന്ന് പുറത്തുവന്നു എന്നതും വിശദീകരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമാണ്.

You must be logged in to post a comment Login