പ്രളയം ദുരിതാശ്വാസപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി സിഎംസി 16.56 കോടി ചെലവഴിക്കും

പ്രളയം ദുരിതാശ്വാസപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി സിഎംസി 16.56 കോടി ചെലവഴിക്കും

കൊച്ചി: പ്രളയാനന്തര ദുരിതാശ്വാസപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി സിഎംസി സമൂഹം 16.56 കോടി ചെലവഴിക്കും. ദുരിതം ബാധിച്ച വിവിധ മേഖലകളില്‍ വിവിധ പദ്ധതികള്‍ സിഎംസി ആവിഷ്‌ക്കരിക്കും. സ്‌കൂളുകളിലും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും സേവനം ചെയ്യുന്ന 875 സമര്‍പ്പിതരുടെ ശമ്പളം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് നല്കും.കേരളത്തിലും കര്‍ണാടകയിലുമായി 9.15 ഏക്കര്‍ സ്ഥലം വീടുനഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍ക്കായി നല്കും. 25,000ത്തോളം ആളുകള്‍ക്ക് ഇതിനകം സിഎംസി അഭയം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.1200 ഓളം സന്യാസിനികള്‍ ശുചീകരണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ജനങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.

You must be logged in to post a comment Login