മാര്‍പാപ്പ സെപ്തംബറില്‍ ബാള്‍ട്ടിക് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക്

മാര്‍പാപ്പ സെപ്തംബറില്‍ ബാള്‍ട്ടിക് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക്

വത്തിക്കാന്‍: ബാള്‍ട്ടിക് രാജ്യങ്ങളായ ലിത്വാനിയ, ലാറ്റ് വിയ, എസ്റ്റോണിയ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ഫ്രാന്‍സിസ് മാര്‍പാപ്പ സെപ്തംബറില്‍ യാത്രതിരിക്കും. ഇതോടെ ഇതിനകം ഫ്രാന്‍സിസ് മാര്‍പാപ്പ 38 രാജ്യങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കും. ബാള്‍ട്ടിക് രാജ്യങ്ങളുടെ സന്ദര്‍ശനം പാപ്പയുടെ 24 ാമത്തെ വിദേശയാത്രയാണ്. എക്യുമെനിക്കല്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് പ്രാധാന്യം നല്കിക്കൊണ്ടുള്ള യാത്രയായിരിക്കും ഇത്.

You must be logged in to post a comment Login