പാപത്തിലൂടെ നാം ദൈവത്തെ തള്ളിക്കളയുന്നു, എന്നാല്‍ ദൈവം ഒരിക്കലും നമ്മെ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല: മാര്‍പാപ്പ

പാപത്തിലൂടെ നാം ദൈവത്തെ തള്ളിക്കളയുന്നു, എന്നാല്‍ ദൈവം ഒരിക്കലും നമ്മെ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല: മാര്‍പാപ്പ

വത്തിക്കാന്‍: പാപം ചെയ്യുമ്പോഴും ദൈവം നമ്മെ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല എന്നും എന്നാല്‍ പാപത്തിലൂടെ നാം ദൈവത്തെയാണ് തള്ളിക്കളയുന്നതെന്നും ഫ്രാന്‍സിസ് മാര്‍പാപ്പ.

ദൈവത്തെ വേണ്ടെന്ന് വച്ച് നാം പാപം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. പക്ഷേ നാം പാപം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും ദൈവം നമ്മോടുള്ള സ്‌നേഹം അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം പാപാവസ്ഥ ദൈവത്തില്‍ നിന്ന് നമ്മെ അകറ്റുന്നുവെന്ന്. എന്നാല്‍ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ പാപത്തിലൂടെ നാം ദൈവത്തില്‍ നിന്ന് അകന്നുപോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനര്‍ത്ഥം ദൈവം ഒരിക്കലും പാപം ചെയ്തതുകൊണ്ട് നമ്മില്‍ നിന്ന് അകന്നുപോകുന്നില്ല എന്നാണ്.

സെന്റ് പീറ്റേഴ്‌സ് ബസിലിക്കയില്‍ നോമ്പുകാല ശുശ്രൂഷകള്‍ക്കിടയില്‍ വചനസന്ദേശം നല്കുകയായിരുന്നു മാര്‍പാപ്പ. ദൈവത്തിന്റെ സ്‌നേഹം അപരിമേയമാണ്. അതിരുകളില്ലാത്തതും. വചനസന്ദേശം നല്കിയതിന് ശേഷം മാര്‍പാപ്പ ആത്മശോധന നടത്തി കുമ്പസാരിക്കാന്‍ പോയി.

You must be logged in to post a comment Login