തുറക്കാമെങ്കിലും ദുഖവെള്ളിയാഴ്ച പബുകള്‍ തുറക്കില്ലെന്ന് ഒരുപറ്റം ഉടമകള്‍

തുറക്കാമെങ്കിലും ദുഖവെള്ളിയാഴ്ച പബുകള്‍ തുറക്കില്ലെന്ന് ഒരുപറ്റം ഉടമകള്‍

അയര്‍ലണ്ട്: 91 വര്‍ഷത്തെ ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായി അയര്‍ലണ്ടില്‍ ദുഖവെള്ളിയാഴ്ച പബുകള്‍ തുറക്കാനും വിതരണം ചെയ്യാനും അനുവാദം നല്കിയെങ്കിലും പഴയ പാരമ്പര്യം കാത്തുസൂക്ഷിച്ച് ദു:ഖവെളളി പബുകള്‍ തുറക്കില്ലെന്ന് ഒരു സംഘം ഉടമകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

1927മുതല്‍ ദുഖവെള്ളികളില്‍ മദ്യവില്പന പാടില്ലെന്ന് അയര്‍ലണ്ടില്‍ നിയമം പാസാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ പ്രസിഡന്റ് മൈക്കല്‍ ഡി ഹിഗിന്‍സ് ഈ നിയമത്തില്‍ മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ് പബ് ഉടമകളുടെ പ്രതികരണം.

വര്‍ഷത്തില്‍ 363 ദിവസവും പബുകള്‍ തുറന്നാണിരിക്കുന്നത്. അതുതന്നെ മതിയാവോളമുണ്ട്. പിന്നെയും എന്തിനാണ് ദുഖവെള്ളിയാഴ്ച കൂടി പബുകള്‍ തുറക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ചിലരുടെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെയാണ്.

You must be logged in to post a comment Login