ദയാവധം; ബെല്‍ജിയത്ത് മൂന്ന് കുട്ടികള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ദയാവധം; ബെല്‍ജിയത്ത് മൂന്ന് കുട്ടികള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ബെല്‍ജിയം: ബെല്‍ജിയത്തെ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ഇതിനകം മൂന്ന്കുട്ടികള്‍ക്ക് ദയാവധം നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുവര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിടയിലാണ് ഈ മൂന്നു മരണങ്ങളും. കുട്ടികള്‍ക്ക് ദയാവധം നല്കാം എന്ന നിയമം പാസാക്കിയ 2014 ല്‍ ആണ് ആദ്യ ദയാവധം നടന്നത്.

പിന്നീട്2016,2017 എന്നീ വര്‍ഷങ്ങളിലും നടന്നു. കുട്ടികളുടെ പ്രായം ഇതുവരെയും വെളിപെടുത്തിയിട്ടില്ല. കാന്‍സര്‍ രോഗബാധിതരായിരുന്നു എല്ലാവരും എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.

You must be logged in to post a comment Login