ഫെബ്രുവരിയിലെ ഫ്രാന്‍സിസ് മാര്‍പാപ്പയുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനാനിയോഗം അഴിമതി നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനത്തിനായി

ഫെബ്രുവരിയിലെ ഫ്രാന്‍സിസ് മാര്‍പാപ്പയുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനാനിയോഗം അഴിമതി നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനത്തിനായി

വത്തിക്കാന്‍: ഫെബ്രുവരിയിലെ ഫ്രാന്‍സിസ് മാര്‍പാപ്പയുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനാനിയോഗം അഴിമതി എന്ന തിന്മയുടെ നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനത്തിന് വേണ്ടി. ഈ തിന്മയെ അപലപിക്കുവാന്‍ എല്ലാവരെയും തന്റെ വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെ പാപ്പ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു.

പോപ്പ്‌സ് വേള്‍ഡ് വൈഡ് പ്രയര്‍ നെറ്റ് വര്‍ക്കാണ് ഓരോ മാസവും പാപ്പയുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനാവിഷയങ്ങളുടെ വീഡിയോ പുറത്തുവിടുന്നത്. നമ്മള്‍ അഴിമതിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം..ഈ തിന്മയെ തള്ളിപ്പറയണം അദ്ദേഹം സന്ദേശത്തില്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

You must be logged in to post a comment Login