റിട്ടയര്‍മെന്റില്‍ ജീവിക്കാതെ ഇപ്പോള്‍ ജീവിക്കൂ: ഫ്രാന്‍സിസ് മാര്‍പാപ്പ

റിട്ടയര്‍മെന്റില്‍ ജീവിക്കാതെ ഇപ്പോള്‍ ജീവിക്കൂ: ഫ്രാന്‍സിസ് മാര്‍പാപ്പ

വത്തിക്കാന്‍: ധൈര്യമായിരിക്കുക, നിങ്ങള്‍ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിന് നന്മ ചെയ്യാന്‍ വേണ്ടിയാണ്. റിട്ടയര്‍മെന്റ് പീരിയഡിലേക്ക് നേരത്തെ പ്രവേശിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കാതെ ഇപ്പോള്‍ ജീവിക്കുക. ഇറ്റലിയിലെ യുവജനതയോടായി ഫ്രാന്‍സിസ് മാര്‍പാപ്പ പറഞ്ഞു. ചെറുപ്പക്കാര്‍ റിട്ടയര്‍മെന്റിലെന്നതുപോലെ ജീവിക്കുന്നത് കഷ്ടമാണ്. സന്തോഷം വിതയ്ക്കുക, സമാധാനവും സാഹോദര്യവും വിതയ്ക്കുക,, ഉയര്‍ന്ന സ്വപ്‌നങ്ങളുണ്ടായിരിക്കുക. ദൈവത്തോടായിരിക്കുക, ഭയപ്പെടരുത്. മുന്നോട്ടുപോകുക. പാപ്പ പറഞ്ഞു.

You must be logged in to post a comment Login