“റോസറി ഓണ്‍ ദ കോസ്റ്റ് “ഏപ്രിലില്‍

“റോസറി ഓണ്‍ ദ കോസ്റ്റ് “ഏപ്രിലില്‍

ബ്രിട്ടണ്‍: പോളണ്ടിലും അയര്‍ലണ്ടിലും മുഴങ്ങിക്കേണ്ട ജപമാല പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍ക്ക് പുറമെ ഇംഗ്ലണ്ടും ജപമാല പ്രാര്‍ത്ഥനകളാല്‍ മുഖരിതമാകും. അബോര്‍ഷന്‍ ആക്ട് പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നതിന്റെ അമ്പതാം വാര്‍ഷികത്തോട് പ്രമാണിച്ച് ഏപ്രില്‍29 നാണ് ജപമാല പ്രാര്‍ത്ഥന സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വിശ്വാസത്തിന് ഭീഷണിയാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങള്‍, മനുഷ്യവ്യക്തിയുടെ ആദരവിന്, സമാധാനത്തിന് എന്നിവയാണ് പ്രാര്‍ത്ഥനാനിയോഗങ്ങള്‍. ഇതിന് മുന്നോടിയായി നാല്പത് ദിവസം നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന ആത്മീയ ഒരുക്കം മാര്‍ച്ച് 19 ന് ആരംഭിക്കും.

You must be logged in to post a comment Login