ഇവരാണ് അപ്പന്‍വിശുദ്ധര്‍

ഇവരാണ് അപ്പന്‍വിശുദ്ധര്‍

നല്ല ഒരു അപ്പനാകുക എന്നത് നിസ്സാര കാര്യമൊന്നുമല്ല. ഒരുപാട് ത്യാഗവും സഹനവും അതിന് ആവശ്യമുണ്ട്. നല്ല ഒരു അപ്പന് വിശുദ്ധനാകാന്‍ കഴിയില്ല എന്നൊന്നും കരുതരുത്.

വിശുദ്ധ ജോസഫ് തന്നെയാണ് അതിനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണം. ഉണ്ണീശോയുടെ വളര്‍ത്തുപിതാവായ ജോസഫ് നല്ലൊരു ഭര്‍ത്താവും നല്ലൊരു പിതാവുമായിരുന്നു.

വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യായുടെ പിതാവായ മാര്‍ട്ടിന്‍ ആണ് മറ്റൊരു അപ്പന്‍ വിശുദ്ധന്‍.

ഇവരെ രണ്ടുപേരെയൂം കൂടാതെ ഓസ്ട്രിയായിലെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ചാള്‍സ്, ഫ്രാന്‍സിലെ വിശുദ്ധ ലൂയിസ് ഒമ്പതാമന്‍, ഹംഗറിയിലെ വിശുദ്ധ സ്റ്റീഫന്‍ ഒന്നാമന്‍ എന്നിവര്‍ വിശുദ്ധരും കുടുംബനാഥന്മാരും അപ്പന്മാരുമായിരുന്നു.

You must be logged in to post a comment Login