ക്രിസ്തുവിശ്വാസം തള്ളിപ്പറയാത്തതിന് സഹോദരിമാര്‍ക്ക് കൊടിയ പീഡനം

ക്രിസ്തുവിശ്വാസം തള്ളിപ്പറയാത്തതിന് സഹോദരിമാര്‍ക്ക് കൊടിയ പീഡനം

ലാവോസ്: ക്രിസ്തുവിശ്വാസം തള്ളിപ്പറയാത്തതിന് സഹോദരിമാര്‍ക്ക് കുടുംബത്തില്‍ നിന്ന് കൊടും പീഡനം. വീടിന് വെളിയില്‍ കൈകാലുകള്‍ ബന്ധിച്ച് ദിവസങ്ങളോളം ഈ സഹോദരിമാരെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് വാര്‍ത്ത.

പുതുതായി ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്നവരാണ് കൗമാരക്കാരായ ഈ സഹോദരിമാര്‍. 17 ഉം 16 ഉം വയസാണ് ഇവര്‍ക്കുള്ളത്. 2016 ലാണ് ഇവര്‍ ക്രിസ്തുവിശ്വാസത്തിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരായത്. വീടുപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പോള്‍ ഒരു ബന്ധുവിന്റെ വീട്ടിലാണ് സഹോദരിമാര്‍ അഭയം തേടിയിരിക്കുന്നത്.

ഓപ്പണ്‍ ഡോര്‍സാണ് വാര്‍ത്ത പുറത്തുവിട്ടത്. ഓപ്പണ്‍ ഡോര്‍സിന്‌റെ സഹായം ഇവര്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.

You must be logged in to post a comment Login