ഫ്രാന്‍സിസ് മാര്‍പാപ്പയുടെ ദൈവശാസ്ത്രത്തെ വിമര്‍ശിക്കുന്നവരോട് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമന് പറയാനുളളത്..

You must be logged in to post a comment Login