വത്തിക്കാന്‍ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് പുതിയ പേര്

വത്തിക്കാന്‍ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് പുതിയ പേര്

വത്തിക്കാന്‍: വത്തിക്കാന്‍റെ  കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ വിഭാഗത്തിന് പുതിയ പേര്. “ഡിക്കാസ്റ്റെറി ഫോര്‍ കമ്യൂണിക്കേഷന്‍” അഥവാ “ആശയവിനിമയ വിഭാഗം” എന്നതാണ് പുതിയ പേര്.സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ഫോര്‍ കമ്യൂണിക്കേഷന്‍ എന്നായിരുന്നു പഴയ പേര്. സി9 കര്‍ദ്ദിനാള്‍ സമിതിയുടെ അഭിപ്രായം മാനിച്ചാണ് മാര്‍പാപ്പ   മാധ്യമവിഭാഗത്തിന്‍റെ പേര് മാറ്റിയത്.

You must be logged in to post a comment Login