ചൈനയുമായി സഹകരിച്ച് ആദ്യമായി വത്തിക്കാന്‍ മ്യൂസിയം എക്‌സിബിഷന്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

ചൈനയുമായി സഹകരിച്ച് ആദ്യമായി വത്തിക്കാന്‍ മ്യൂസിയം എക്‌സിബിഷന്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

വത്തിക്കാന്‍: വത്തിക്കാന്‍ മ്യൂസിയം, പീപ്പിള്‍സ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈനയുമായി സഹകരിച്ച് ആദ്യമായി എക്‌സിബിഷന്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. തുറവിയുടെയും സഹകരണത്തിന്റെയും സാംസ്‌കാരികമായ നയതന്ത്രത്തിന്റെയും ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്‌സിബിഷന്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഇത് സംബന്ധിച്ച പത്രക്കുറിപ്പില്‍ വത്തിക്കാന്‍ മ്യൂസിയം ഡയറക്ടര്‍ ബാര്‍ബറ ജാറ്റ അറിയിച്ചു.

കല അതില്‍ തന്നെ സൗന്ദര്യവും സംവാദത്തിനുള്ള വാഹനവുമാണ്. ലോകത്തിന്റെ ഏതൊരു കോണിലും അത് അങ്ങനെ തന്നെ. ഭയം കൂടാതെയും വേലിക്കെട്ടുകള്‍ ഇല്ലാതെയും എവിടേയ്ക്കും അത് കടന്നുചെല്ലുന്നു. പത്രക്കുറിപ്പ് പറയുന്നു.

2018 മാര്‍ച്ച് മാസത്തില്‍ ആണ് എക്‌സിബിഷന്‍ ആരംഭിക്കുന്നത്.

You must be logged in to post a comment Login